حس لامسه به یک مرد فلج بازگشت - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  • حس لامسه به یک مرد فلج بازگشت - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برای تحقق این دستاورد بی سابقه محققان الکترودهایی را در قشری از مغز کاشتند تا از این طریق و با شبیه سازی فعالیت رشته های عصبی مرتبط با درک حس لامسه، شناسایی احساسات مختلف برای فرد فلج از طریق ارسال علائم الکتریکی مختلف ممکن شود.

    محققان می گویند با تکمیل این تحقیقات در آینده زمینه برای تولید پروتزها و اندام مصنوعی فراهم خواهد شد که به کاربران امکان می دهد احساسات از دست رفته خود به علت فلج شدن را احیا کنند.

    پژوهشگران می گویند این روش را می توان به دیگر اندام انسان های فلج هم تسری داد تا آنها هم قادر به درک حس لامسه باشند. همچنین با پیشرفت بیشتر این شیوه درمانی می توان به بازگرداندن توان حرکت به بازوی فلج از طریق فکر کردن به این موضوع امیدوار بود.

    در آزمایش های اولیه تعدادی از افراد داوطلب توانسته اند از همین طریق پاهای خود را بعد از سال ها و برای اولین بار به طور مختصر حرکت دهند. بدین منظور دو الکترود بسیار باریک در قشر انسدادی مغز بیمار که درک فشار،لمس، لرزش و تصمیم گیری در مورد حرکت را برای انسان ممکن می کند کاشته شد. امید می رود با گسترش دامنه این آزمایش ها، تعداد بیشتری از افراد فلج توان حرکتی وحواس از دست رفته خود و به خصوص حس لامسه را بازیابند.